Draugams ir partneriams – For friends and partners

Русский
English

Sveiki, draugai ir partneriai!

Norėjome Jums pranešti, kad mūsų baleto studija yra atvira Jūsų idėjoms, pasiūlymams ir pakvietimams. Esame labai lankstūs ir svarstome kaip pasiūlymus su apmokėjimų taip ir kvietimus bendradarbiauti partnerystės pagrindais. Dažniausiai bendradarbiaujame su “naudinga Jums, bet yra lengva mums” filosofija. Bet toks variantas vis tiek yra galimas ir svarstytinas.

Įsivaizduokite, esame baleto studija iš Vilniaus, kuriai pagrindinė vertė yra kokybė o fokusas – klasikinis ir contemporary šokiai suaugusiems. Dar turime profesionalią šokio grupę turinčią kelias šokio programas. Taip pat treniruojame dailiojo čiuožimo šokėjus ir turime fizinio pasiruošimo užsiėmimus šokėjams. Prie šio, dar ruošiamės atidaryti naujas kryptis.

Maloniai laukiame Jūsų kvietimų dirbti kartu, rašykite mums į friends@estudio.lt. Geriausios dienos!

Привет, будущие друзья и партнеры!

Xотели Вам рассказать, что наша студия балета открыта для Bаших предложений и готова рассмотреть возможности сотрудничества. У нас максимально гибкий подход, и есть возможности работать как за денежное вознаграждение, так и на партнерских основаниях. Последнее чаще всего руководствуется философией “нравится Bам и легко для нас”, то есть, вполне осуществимо.

Итак, мы студия современного балета из Вильнюса, мы ориентированы на максимальное качество, а наш фокус – классический танец и контемпорари, современный танец. При студии работает профессиональная шоу-группа, предлагающая ряд танцевальных шоу-программ. Кроме того, мы работаем с фигуристами, предлагаем занятия по физической подготовке танцора и работаем над открытием новых направлений и инициатив.

Мы будем рады Bашему письму, пишите на friends@estudio.lt. Счастливо!

Hello future friends and partners!

We just wanted to let you know, that our ballet studio is open for your invitations and any kind of opportunities. We’re extremely flexible and can look into both money-driven and opportunity-driven initiatives. Certainly the latter falls under “what is good for you and easy for us” approach, but still is perfectly doable and possible.

So imagine, we’re a quality-driven Vilnius-based ballet studio focused on contemporary and classical dances for grownups. We have a professional show group with a set of nice performances. We also train figure skaters and have classes for those eager to grow a fine dancer body. And we’re ready for more :)

Now we’re ready to hear from you, please drop us a line to friends@estudio.lt, and have a good day!

Klasikinis šokis, Contemporary dance, Išraiškos šokiai, Kūno plastika, Kalanetika, Competition team, Šou grupė, Baletas, Dailiojo Čiuožimo choreografija, Vilnius